phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > Hợp tác và trao đổi >

Chính phủ đồng ý tăng vốn đầu tư đường sắt Nhổn - ga Hà Nội thêm 1.900 tỷ

ngày phát hành:2023-09-07 10:46    Số lần nhấp:170

Thay mặt Thủ tướng, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang vừa ký quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị thí điểm TP. Hà Nội, đoạn Nhổn - ga Hà Nội.

Theo đánh giá của Chính phủ, đường sắt Nhổn - ga Hà Nội là dự án lớn và phức tạp, được áp dụng công nghệ và tiêu chuẩn mới của nước ngoài. Trong quá trình thực hiện, dự án gặp phải những khó khăn nhất định như giải phóng mặt bằng phức tạp kéo dài; sự phối hợp giữa tư vấn, chủ đầu tư và các sở/ngành liên quan chưa hiệu quả; năng lực của nhà thầu Hancorp (gói thầu CP05 - công trình kiến trúc depot) còn hạn chế; các vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của Hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó, những vướng mắc liên quan đến sự khác biệt giữa quy định của Hợp đồng FIDIC và pháp luật Việt Nam rất phức tạp, khó giải quyết; quy định, thủ tục giao kế hoạch vốn ODA của Việt Nam và quy định của các ,hà tài trợ chưa đồng bộ, kịp thời; nhiều vướng mắc về quy chuẩn, tiêu chuẩn, định mức, đơn giá, giá vật tư, thiết bị chuyên ngành đường sắt đô thị; dịch Covid-19 và những khó khách quan khác buộc dự án phải lùi tiến độ.

Căn cứ tình hình thực hiện và những khó khăn,Hợp tác và trao đổi vướng mắc nêu trên, Chính phủ quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án từ năm 2009 - 2027; điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án thành 34.826 tỷ đồng (tăng thêm 1.916 tỷ đồng, trong đó vốn đối ứng ngân sách TP. Hà Nội tăng 3.895,93 tỷ đồng và vốn vay ODA giảm 1.979,93 tỷ đồng).

Cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự án sau điều chỉnh, gồm: vốn vay ODA tương đương hơn 24.781 tỷ đồng (vốn vay của Ngân hàng Phát triển Châu Á là hơn 374 triệu USD; vốn vay Cơ quan phát triển Pháp gần 159 triệu Euro; vốn vay Ngân hàng Đầu tư Châu Âu là 125,5 triệu Euro; vốn vay Chính phủ Pháp hơn 355 triệu Euro) và vốn đối ứng ngân sách TP. Hà Nội là hơn 10.000 tỷ đồng.

Chính phủ giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với UBND Hà Nội và các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn chỉnh thủ tục điều chỉnh các hiệp định vay vốn với các nhà tài trợ cho dự án.

Với UBND TP. Hà Nội, Chính phủ yêu cầu thực hiện thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt điều chỉnh dự án bảo đảm tổng mức đầu tư, vốn vay ODA, vốn ngân sách đối ứng của thành phố không vượt mức vốn được phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án; sử dụng vốn vay hiệu quả, trả nợ đầy đủ và đúng hạn, cam kết thực hiện dự án đúng tiến độ; chịu trách nhiệm về các chi phí phát sinh do gia hạn thời gian thực hiện, nguồn vốn thực hiện dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025.

Trường hợp không hoàn thành đúng thời hạn, Chính phủ giao UBND TP. Hà Nội chịu trách nhiệm bố trí các nguồn vốn khác để thực hiện các hạng mục chưa hoàn thành.我的网站