phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > trưng bày sản phẩm >

Bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, quân nhân

ngày phát hành:2023-08-26 10:54    Số lần nhấp:96
bắc giang, bộ chqs tỉnh, dân tộc, quân nhân, lực lượng vũ trang

Các đại biểu dự khai mạc lớp bồi dưỡng kiến thức dân tộc.

Trong thời gian 5 ngày, từ 7 đến 11/8, các học viên được bồi dưỡng 6 chuyên đề gồm: Tổng quan về các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; pháp luật và chính sách của Nhà nước về phát triển KT-XH vùng dân tộc thiểu số; xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiểu số vững mạnh; công tác quản lý Nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng - an ninh ở vùng dân tộc thiểu số và miền núi. Sau khi tiếp thu các chuyên đề, các học viên tham gia thảo luận và viết bản thu hoạch.

Phát biểu tại đây, Đại tá Lý Hồng Lương, Phó Chính ủy Bộ CHQS tỉnh cho biết, việc bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, quân nhân trong lực lượng vũ trang tỉnh là nhiệm vụ quan trọng, nhằm trang bị những kiến thức cơ bản, giúp cán bộ nâng cao hiểu biết về kiến thức dân tộc, văn hóa dân tộc, công tác dân tộc, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số. 

bắc giang, bộ chqs tỉnh, dân tộc, quân nhân, lực lượng vũ trangtrưng bày sản phẩm quân nhân, lực lượng vũ trang" src="http://imgs.baobacgiang.com.vn/2023/08/07/10/20230807101350-37a8902.JPG" />

Đại tá Lý Hồng Lương phát biểu khai mạc.

Trên cơ sở đó làm tốt công tác tham mưu, đề xuất với lãnh đạo, chỉ huy cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện tốt hơn chính sách dân tộc, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham gia tuyên truyền, vận động, xử lý kịp thời các tình huống nảy sinh.

Để lớp bồi dưỡng đạt yêu cầu đề ra, đồng chí đề nghị các học viên bám sát, nắm chắc các nội dung chuyên đề để có thể áp dụng ngay vào thực tiễn đơn vị và địa bàn. 

Sau khi kết thúc lớp học, các đồng chí trở về đơn vị tiếp tục vận dụng kiến thức đã được bồi dưỡng để làm tốt công tác tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện những nội dung, biện pháp, cách làm sáng tạo, hiệu quả tuyên truyền vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giúp đỡ nhân dân phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; thực hiện tốt công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa, xóa đói giảm nghèo bền vững, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết các dân tộc.

Tin, ảnh: Trung Anh

 我的网站