phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > tuyển dụng nhân tài >

Tuyên truyền thiết thực, hiệu quả góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng XIII

ngày phát hành:2023-09-16 12:21    Số lần nhấp:185
(ThanhtraVietNam) - Đây là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của các cấp Hội trực thuộc Hội Nhà báo Việt Nam trong thời gian tới để tiếp tục phát huy những kết quả tích cực, đi vào chiều sâu, khẳng định vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo trong thời gian qua.

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch

Là năm thứ 2 các tổ chức Hội triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các Nghị quyết của Ban Chấp hành và Chương trình công tác toàn khóa nhiệm kỳ 2020 - 2025; trong năm 2023, các cấp Hội cần không ngừng nâng cao vai trò, chất lượng hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong thời kỳ mới, góp phần thiết thực, có hiệu quả vào việc tuyên truyền và thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 43 của Ban Bí thư Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội nhà báo Việt Nam trong tình hình mới, Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, thường xuyên kiện toàn, rà soát tổ chức Hội và hội viên, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của hội viên, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các vi phạm của tổ chức Hội và hội viên. Xu thế hội nhập, sự phát triển công nghệ số, đặc biệt là sức ép cạnh tranh thông tin từ mạng xã hội và các nền tảng truyền thông khác đặt ra yêu cầu tất yếu về chuyển đổi số đối với báo chí truyền thông, đồng thời đặt ra những đòi hỏi mới trong công tác Hội, đặc biệt là sự tham gia của các cấp Hội trong việc hỗ trợ các cơ quan báo chí thực hiện chuyển đổi số, nhất là trong công tác đào tạo bồi dưỡng.

Cùng với phương hướng trên là các nhiệm vụ trọng tâm cần các cấp Hội thực hiện như: Tuyên truyền, thực hiện Nghi ̣quyết của cấp ủy Đảng, các sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất nước và giới báo chí. Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Đảng đoàn Hội Nhà báo Việt Nam, triển khai Chỉ thị 43-CT/TW, ngày 8/4/2020 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong tình hình mới. Đẩy mạnh thực hiện Chỉ thi ̣05 của Bộ Chính tri  về "Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" gắn với học tập phong cách làm báo Hồ Chí Minh, quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo, Quy tắc sử dụng mạng xã hội của người làm báo Việt Nam, Bộ tiêu chí Cơ quan báo chí văn hóa và văn hóa của người làm báo.

Đồng thời, triển khai thực hiện Chương trình hoạt động toàn khóa, Hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội sửa đổi, bổ sung đến các cấp Hội và hội viên. Phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan liên quan thực hiện tốt công tác quy hoạch báo chí. Triển khai công tác hỗ trợ báo chí chất lượng cao theo Quyết định số 558/QĐ-TTg, ngày 08/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Phối hợp với các cơ quan hữu quan, tổ chức hội nghị tập huấn, hướng dẫn, các cấp Hội triển khai có hiệu quả Chương trình hỗ trợ báo chí chất lượng cao. Tổ chức tốt Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII năm 2022, Kỷ niệm 98 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam, kết hợp với Lễ trao Giải Báo chí quốc gia lần thứ XVII vào ngày 21/6/2023. Tăng cường rèn luyện bản lĩnh chính trị, bồi dưỡng nghiệp vụ, kỹ năng tác nghiệp và đạo đức nghề nghiệp cho hội viên, người làm báo và tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến về việc thực hiện 10 điều Quy định đạo đức nghề nghiệp người làm báo Việt Nam, Quy tắc đối với hội viên, nhà báo khi tham gia mang xã hội. Phối hợp các ban, bộ, ngành Trung ương tổ chức sơ kết 01 năm thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”...

leftcenterright 

');this.closest('table').remove();">del  Hoạt động báo chí tại các cấp Hội có sự chuyển biến tích cực và đổi mới, sáng tạo thời gian qua. Ảnh: Tràng An

Một số kết quả tích cực, tạo điểm nhấn của công tác Hội

Trước đó, theo đánh giá của Hội Nhà báo Việt Nam, năm 2022 là năm đầu tiên của Nhiệm kỳ Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam, các cấp Hội từ Trung ương đến địa phương đã nỗ lực phấn đấu,tuyển dụng nhân tài đoàn kết, sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị và đã đạt được kết quả rất đáng khích lệ. Hoạt động Hội có nhiều chuyển biến tích cực, đi vào chiều sâu, góp phần nâng cao hơn nữa vị trí, vai trò, hiệu quả của tổ chức chính trị, xã hội, nghề nghiệp của người làm báo.

Kết quả hoạt động thể hiện tương đối toàn diện trên các mặt công tác: Chỉ đạo, điều hành; tổ chức Hội; nghiệp vụ; kiểm tra... của Hội Nhà báo Việt Nam cho tới các công tác từ các Liên chi hội, Chi hội nhà báo trực thuộc.

Có thể điểm qua một số kết quả nổi bật ở một số mặt công tác như: Ban công tác Hội hoàn thành việc đổi, cấp Thẻ hội viên nhiệm kỳ 2021 - 2026, gắn với việc rà soát thực trạng hoạt động của các tổ chức Hội và đội ngũ hội viên, nhằm tăng cường công tác quản lý, nắm rõ tình hình đội ngũ hội viên. Ban đã hoàn thành việc tiếp nhận hồ sơ, cập nhật dữ liệu và tiến hành in 20.000 thẻ hội viên cho giai đoạn 2021 - 2026. Tổng số đã có 20.677 hội viên được đổi thẻ giai đoạn 2021 -  2026. Thực hiện Kế hoạch số 154-KH/BTGTW, ngày 10/6/2022 của Ban Tuyên giáo Trung ương về việc phát động và triển khai phong trào thi đua “Xây dựng môi trường văn hóa trong các cơ quan báo chí”, đến nay, có 111 đơn vị đã nộp bản cam kết thi đua, trong đó có 51 Hội Nhà báo tỉnh/thành phố, 7 Liên chi hội và 53 Chi hội trực thuộc...

Bên cạnh đó, công tác đào tạo, bồi dưỡng cũng có nhiều đổi mới, bắt kịp xu thế báo chí chuyển đổi số báo chí. Các khóa học do Trung tâm Bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí (Hội Nhà báo Việt Nam) tổ chức trong năm 2022 chủ yếu tập trung vào 3 mảng chính: Kỹ năng cho các loại hình báo chí; chuyên đề, chuyên sâu và hội thảo. Trong đó, điểm mới là bắt kịp với sự thay đổi của báo chí thế giới như chuyển đổi số, báo chí dữ liệu, sản xuất long-form (bài chuyên đề) cho báo điện tử, tòa soạn hội tụ, ngăn chặn tin tức giả, SEO cho báo điện tử; chú trọng vào việc bồi dưỡng kỹ năng cho các nhà báo về mảng tiếp cận và khai thác thông tin trong thời đại kỹ thuật số, hợp tác khu vực, Xây dựng Đảng; tổ chức Toạ đàm: “Chia sẻ ý tưởng bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí nhằm nâng cao năng lực và trình độ nhà báo trong thời đại chuyển đổi số” để thảo luận các vấn đề liên quan đến chương trình đào tạo, bồi dưỡng và tác nghiệp trong báo chí.

Nhiều hoạt động Chi hội, Liên Chi hội nhà báo cũng đi vào thực chất, hiệu quả. Nhìn chung hoạt động của các tổ chức Hội khá bài bản, bộ máy ổn định, duy trì nền nếp sinh hoạt, tạo được sự đồng thuận cao trong đội ngũ hội viên - nhà báo. Bám sát chủ đề và nhiệm vụ trọng tâm của Hội Nhà báo Việt Nam, các Liên Chi hội tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, bằng nhiều cách làm đổi mới, sáng tạo, góp phần quan trọng vào thành tích chung của Hội.

Bên cạnh những mặt làm được, hoạt động của các cấp Hội còn một số tồn tại, hạn chế cần được khắc phục như: Về mô hình tổ chức bộ máy của Hội Nhà báo tỉnh, thành phố chưa thống nhất; một số cấp Hội và cơ quan báo chí còn xảy ra hiện tượng vi phạm pháp luật và đạo đức nghề nghiệp người làm báo phải xử lý kỷ luật, thu hồi thẻ nhà báo, thẻ hội viên và khai trừ khỏi Hội Nhà báo Việt Nam; công tác kiểm tra, giám sát chưa được thường xuyên, chặt chẽ nên chưa kịp thời ngăn chặn và xử lý nghiêm các vi phạm. Các cơ quan báo chí tiếp tục thực hiện Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025, dẫn tới sự thay đổi về tổ chức bộ máy, số lượng hội viên của tổ chức Hội; ảnh hưởng không nhỏ đến tâm tư nguyện vọng của hội viên...

 

- Thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 2 Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa XI, ngày 12/4, tại Khánh Hòa, Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 3 để họp, thống nhất nhiều nội dung quan trọng đầu nhiệm kỳ.

- Sáng 13/4, tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức hội nghị toàn quốc tổng kết công tác hội, công tác thi đua - khen thưởng năm 2022.我的网站