phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > tuyển dụng nhân tài >

Thượng Trạch: Tích cực triển khai các dự án phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi

ngày phát hành:2023-09-18 11:06    Số lần nhấp:104
Đường giao thông nội bản ở Thượng Trạch được bê tông hoá giúp đồng bào đi lại thuận tiện hơn. Ảnh: Phương Liên

Chương trình gồm 6 dự án: Dự án 1: Giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sinh hoạt, nước sản xuất; Dự án 2: Quy hoạch, sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Dự án 3: Phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp bền vững, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án 4: Đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công lập của lĩnh vực dân tộc; Dự án 6: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch; Dự án 10: Truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện Chương trình.

Theo báo cáo của UBND xã,Xổ số bóng đá đề nghị thua cao đơn thật trong 6 tháng đầu năm nay, từ nguồn vốn của Chương trình, xã đã tiến hành hỗ trợ chuyển đổi nghề cho đồng bào với số kinh phí 464 triệu đồng; hỗ trợ 213 triệu đồng cho 159 hộ thiếu nước sinh hoạt. Rà soát xác định được 17 hộ thiếu đất ở và nhà ở cần làm khu tái định cư; 105 hộ thiếu đất ở và nhà ở cần hỗ trợ xen ghép; 65 hộ thiếu nhà ở, 49 hộ thiết đất sản xuất, tổng dự toán hỗ trợ là 905 triệu đồng.

Về làm đường giao thông, xã đã triển khai 3 công trình gồm: Đường giao thông nội bản Aky; Đường giao thông từ Đồn Biên phòng Cồn Roàng đi bản Cồn Roàng; Đường giao thông từ bản Cà Roòng 1 đi bản Bụt.

Bên cạnh đó, xã thực hiện sửa chữa trụ sở xã với kinh phí 237 triệu đồng; cải tạo nâng cấp điểm trường học thành nhà sinh hoạt cộng đồng tại 4 bản: bản Nịu,tuyển dụng nhân tài bản Cóoc, bản Cu Tồn, bản 51 với tổng kinh phí 800 triệu đồng; 1 công trình nhà vệ sinh và thiết chế thể thao tại Nhà sinh hoạt cộng đồng bản Cà Ròong 1 với kinh phí 182 triệu đồng.

Đối với công tác bảo vệ, phát triển rừng, xã đã thực hiện khoán bảo vệ rừng tự nhiên: 671 hộ, (11.953,71 ha), kinh phí: 4.781,268 triệu đồng; Hỗ trợ bảo vệ rừng tự nhiên (1.419ha) cho đồng bào ở 12 bản, kinh phí thực hiện 567,6 triệu đồng.

Đối với Dự án 10, đã tiến hành xây dựng phòng họp trực tuyến xã với kinh phí 169 triệu đồng.

Trong những tháng cuối năm, xã Thượng Trạch tiếp tục chỉ đạo giải quyết việc làm, chú trọng triển khai các mô hình phát triển sản xuất. Tăng cường hoạt động tư vấn, kết nối người lao động với đơn vị sử dụng lao động, đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động trên địa bàn. Tiếp tục triển khai công tác đào tạo sơ cấp nghề cho lao động. Thực hiện hiệu quả các chương trình, đề án bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường tuyên truyền và triển khai các hoạt động phòng, chống tai nạn thương tích cho trẻ em.

Hiện nay, xã Thượng Trạch là vùng đất sâu hút giữa đại ngàn Trường Sơn, có trên 90% dân số là người Ma Coong (dân tộc Bru -Vân Kiều) sinh sống. Cấp ủy, chính quyền cùng đồng bào các dân tộc trong xã tin tưởng và hy vọng nguồn lực của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi sẽ tạo ra động lực mạnh mẽ để địa phương sớm thoát khỏi tình trạng đặc biệt khó khăn.

Phương Liên我的网站