phân loại cột

热点资讯

vị trí của bạn:Hình ảnh được đề xuất cho tỷ lệ cược cao > tuyển dụng nhân tài >

Bản tin tiết kiệm điện ngày 1/8/2023: Sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trong khối doanh nghiệp công nghiệp

ngày phát hành:2023-08-30 12:00    Số lần nhấp:178
Đắk Lắk nâng cao tiết kiệm năng lượng trong sản xuất công nghiệpXác định rõ nhiệm vụ trong việc thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2030, thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Đắk Lắk, Sở Công Thương Đắk Lắk đã triển khai thực hiện các giải pháp, phối hợp với các đơn vị có liên quan, để tổ chức triển khai thực hiện nhằm đạt các mục tiêu theo Quyết định 1217 ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2030; Quyết định số 2836 ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Đắk Lắk về việc điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk giai đoạn 2020 - 2030.Công ty Cổ phần thép Asean trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những sáng kiến tiết kiệm cho công ty hàng triệu KWh điện, hàng ngàn lít dầu, nhớtTheo đó, tập trung truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; Tăng cường công tác tuyên truyền sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong sản xuất công nghiệp, nông nghiệp, tòa nhà công sở, bệnh viện, trường học, giao thông vận tải, nghiên cứu khoa học công nghệ.Thông qua các hoạt động tuyên truyền, triển khai thực hiện hiệu quả chủ trương về sử dụng điện tiết kiệm, các đơn vị, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã quan tâm nhiều hơn đến tiết kiệm điện năng, đã xây dựng và thực hiện tốt kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm, áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật, sử dụng thiết bị công nghệ có hiệu suất năng lượng cao.Ngoài ra, với việc triển khai các chương trình sáng kiến, sáng tạo đến tất cả các bộ phận và áp dụng cho sản xuất, những năm qua, Công ty Cổ phần thép Asean trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã có những sáng kiến tiết kiệm cho công ty hàng triệu KWh điện, hàng ngàn lít dầu, nhớt.Trong sản xuất, Công ty luôn đặt ra định mức tiêu hao năng lượng và yêu cầu là phải cải thiện định mức mỗi năm, tiết kiệm năng lượng nhằm tối ưu hóa chi phí sản xuất, nâng cao giá thành cạnh tranh sản phẩm, giảm tác động môi trường. Công ty cũng đã đưa Tự động hóa vào trong lưới điện trung hạ áp, giảm tối đa công suất vô công, nâng cao hiệu suất làm việc của thiết bị; chế biến nguyên vật liệu chuyên sâu để tiết giảm thời gian luyện thép, giảm tiêu hao điện năng.Tiết kiệm năng lượng đem lại nhiều lợi ích thiết thực cho doanh nghiệp,tuyển dụng nhân tài nhất là các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp. Cụ thể như: Tiết giảm chi phí sản xuất, vận hành, nâng cao khả năng cạnh tranh, năng lực ứng dụng công nghệ, cũng như uy tín thương hiệu trong bối cảnh sử dụng hiệu quả các nguồn tài nguyên đang trở thành tiêu chí trong cạnh tranh thương mại toàn cầu.Quảng Ninh áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm điệnNhận thức rõ tầm quan trọng của việc đẩy mạnh sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả, tháng 8/2020, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Kế hoạch số 150/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 20/CT-Ttg (ngày 7/5/2020) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường tiết kiệm điện giai đoạn 2020-2025 trên địa bàn tỉnh.Mục tiêu kế hoạch, toàn tỉnh tiết kiệm điện năng 2% so với tổng nhu cầu tiêu thụ năng lượng trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025, trong đó công nghiệp - xây dựng tiết kiệm 2,44% tổng điện năng khu vực; nông lâm ngư nghiệp tiết kiệm 1,86% tổng điện năng khu vực; thương mại, dịch vụ, du lịch tiết kiệm 1,45% tổng điện năng khu vực; dân dụng tiết kiệm 1,42% tổng điện năng khu vực...Mỗi cửa hàng kinh doanh trên địa tỉnh Quảng Ninh đều được vận động tắt các thiết bị không cần thiết như bảng biển quảng cáoQua công tác đánh giá, theo dõi của Sở Công Thương Quảng Ninh cho thấy, việc thực hiện tiết kiệm điện của các cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp trọng điểm đã được thực hiện cơ bản theo đúng kế hoạch UBND tỉnh đặt ra.Đối với các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập: Sở Công Thương đã tổng hợp, tham mưu UBND tỉnh Quảng Ninh ban hành Kế hoạch sử dụng điện tiết kiệm của các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh với phương án tiết giảm 10% sản lượng điện so với nhu cầu sử dụng điện theo kế hoạch, cụ thể: năm 2020 tại Quyết định số 742/QĐ- UBND ngày 05/3/2020; Năm 2021 tại Quyết định số 899/QĐ- UBND ngày 25/3/2021; Năm 2022 tại Quyết định số 655/QĐ- UBND ngày 14/3/2022; Năm 2023 tại Quyết định số 921/QĐ-UBND ngày 11/4/2023.Đặc biệt đối với các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm, doanh nghiệp sản xuấttrên địa bàn Quảng Ninh đã thực hiện việc xây dựng và triển khai kế hoạch, áp dụng các giải pháp sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả như: Sử dụng đúng công suất và biểu đồ phụ tải; bố trí sản xuất hợp lý; hạn chế tối đa việc huy động các thiết bị, máy móc có công suất tiêu thụ điện lớn vào giờ cao điểm và việc vận hành các thiết bị điện hoạt động không tải; lắp đặt hệ thống biến tần, khởi động mền; thay thế các thiết bị cũ, lạc hậu và hỏng hóc bằng các thiết bị tiết kiệm năng lượng, hiệu suất cao.Xây dựng và thực hiện kế hoạch hàng năm, kế hoạch 5 năm về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; tổ chức thực hiện đào tạo người quản lý năng lượng, thực hiện kiểm toán năng lượng, áp dụng mô hình quản lý năng lượng theo tiêu chuẩn ISO 500001; 100% các đơn vị có sản lượng điện trung bình từ 1.000.000kWh/năm trở lên đã thực hiện ký cam kết tham gia Chương trình điều chỉnh phụ tải.

我的网站